Ana içeriğe atla

Stajyerin Dünyası

Merhaba stajyer dostum, yoldaşım, arkadaşım, kankam benim. İşletmenin bel kemiği, fotokopi makinesinin icadından bugüne uzmanlığını kazanmışsın kim ne diyebilir sana.
Bu yazımızda günümüz stajyerlerinin karşılaşacağı, işletmelerde stajyere nasıl bir yaklaşım izlendiği üzerine duracağım.
Stajın eğitim ve öğretim sürecinde meslek liselerinden başlayıp, üniversite ve mezuniyet sonrasından deneyim kazanmaları adına yapıldığı gerçeği vardır. Zorunlu stajın yanı sıra yazın gönüllü olarak yapılan stajlar öğrenci arkadaşlara kazanım sağlarken kimi zaman zor geldiği söylenir. Unutulmamalıdır ki "Sabrın sonu selamettir!" dostum. Çevremizde duyduğumuzla yanlış bir yola itilir ve kişinin hevesi kaçar. Stajyer eşittir fotokopi makinesi, ayak işleri, değnekçi gibi terimlerle nitelendirilir buda öğrenci arkadaşlar için başlangıçta tedirginlik yaratır, çalışacağı varsa da yapamaz. Hayal dünyasını bir yana bırakıp işletmelerde stajyer algısını anlatalım.
Her departman için işletme yöneticileri yardımcılarının yanı sıra staj dönemleri veya dışında kendilerine ek personel gereksinimi duyar. İlanlar, ilgili kuruluşlar ya da tanıdıklar aracılığıyla bir seslenme yapılır ve bu noktada stajyer devreye girer. İşletmelerde evrakların yedeklenmesi, çoğaltılması esasında fotokopi ile yakınlığınız ileri seviyelerde gelişecektir bu gerçeği asla değiştiremezsiniz ama bu uğraşınız hiç bir zaman hafife alınmaz sonuçta siz yapmasanız bu iş başkasına devredecektir. İnsan kaynakları departmanında stajyer olmak, işletmelerin hepsinde fonksiyonları göreceğiniz anlamına gelmez bu da staj yaptığınız işletmenin büyüklüğü ve insan kaynakları yapılanmasıyla ilgilidir. İşletmenin gizliliği göz önüne alındığında yetkili dışındaki kimseye gösterilmemesi gereken yasal hak ve işleyişler vardır(ücret gibi.)
Eski aylara ait bir maaş bordrosu incelemenizde fayda var günü geldiğinde bu nedir dememeniz için. Elinize en çok özlük tutturulur. Sorumlu olduğunuz yetkili kişinin peşini asla bırakmayın, sorulara boğun kimse anlatmaktan sıkılmaz, kimse yanında sessiz çalışana ihtiyaç duymaz. "nsan kaynakları diye geldik muhasebe, satış ve pazarlamaya sürgün yedik" demeyin o an işletmenin fonksiyonları bir film şeridi gibi gözlerinizin önünde vizyona girecektir. Ne kaparsanız ne toplarsanız defterinizde, yetkinliğinize yazacağınız o kadar çok şey olur. Özgeçmişiniz eğitim sürecinde yaptığınız stajlarınız ile renklenecektir. Kendinizi geliştiriniz dostlar, öğrenme süreciniz yaş ilerledikçe, işlerinizin yoğunluğu arttıkça zorlaşacaktır. Keşke dememek için kısa vadede çok yol almak hedefiniz olsun. Kazanımlarınızla merdivenleri çıkarken arkanıza dönüp eksik basamakla yuvarlanmayı kimse istemez.
Hayat bir sınav ve fani dünyanın emekçileriyiz bizde bu dünyanın stajyeriyiz. Herkese bu süreçte ve hayatta başarılar. :)
i8vweo.jpg

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra bulundukları topluma, çalışanlarına, çevrelerine, paydaşlarına, tüketicilerine ve devlete karşı birtakım sorumlulukları da üstlenmek zorundadırlar. İşletmelerin büyümeleri ve süreklilik arz etmelerinde bu sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sorumluklarını yerine getiren işletmeler toplum tarafından kabul görmenin yanında toplumun refah düzeyinin artmasına da katkı sağlarlar. İşletmelerin sorumlukları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ahlaki sorumlulukları ve işletmelerin çevreye karşı sorumluluklarıdır. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma karşı duyarlı davranmalarıdır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. Bu yüzden işletmeler karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı …

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

Çalışma hayatı kazanılan deneyimler veya maddi boyutla sınırlı kalmıyor. Kişi üzerinde oluşan baskın karakterler ilerleyen süreçte kariyere ilişkin sorunların doğmasına sebebiyet vermekte. Bu yazıda sıkça karşılaşılan kariyer sorunlarının tanımlamalarına yer vermek istedim. Ders notlarımdan edindiğim kesitleri diğer bir yazımda sizlerle paylaşacağım.

Çağımızın koşulları; çalışma ilişkilerinde ve biçimlerinde, hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından önemli değişiklikler yaratmıştır. Organizasyon yapılarından, çalışma saatlerine; iş güvencesinden, kariyer tercihlerine kadar birçok konuda geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşılmıştır. Konu bireysel açıdan ele alındığında; çalışanların kariyerleri ile ilgili yeni, bir takım güncel sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Kariyere ilişkin güncel sorunları şu şekilde belirtebiliriz.
1) Can Tavan Uluslar arası Çalışma Örgütünün(ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların %40’ını oluşturduğu, işsizli…

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.
Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?
Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıd…