Ana içeriğe atla

Yeni Mezun İçin İşsizlik

Günümüz sıkıntılarından işsizlik yeni mezun için neler ifade ediyor?
Üniversitelerin iki yıllık veya dört yıllık eğitim programlarından mezun olan öğrenci arkadaşların tek sorunsalı iş bulamama kaygısı gibi görünür. Aslında bu buz dağının görünen en küçük kısımlarından biridir. Eğitimin sonrası kadar bu süreçte kendini ne kadar yetiştirdiğinin farkında olan kişi bir başka deyişle sahaya atıldığında kendinde olan birey işi ne şekilde ve kendine uygun pozisyonda bir arayışta bulunacaktır.
3a3d437e353689558c774765a02bb346_XL
Teoride bıraktığını kişi iş dünyasının acımasız şartlarında asla kullanamayacak çünkü pratikte sizden asıl istenen kitaptan ne kadar ne öğrendiğin olmayacak. Mezuniyetine aylar kala işsizlik kaygısı artar bunu tetikleyenler ise staj sürecinde görmüş olduğu iş ortamının enkazı, kendinde gördüğü eksiklikler, rakipler gibi bir çok unsur vardır. Yaz aylarında tatilini gönüllü stajdan yana kullanan, yabancı dilini geliştiren, seminer ve kurslara katılan kişi süreçte bir adım öne geçer. Bakış açımızın iş arayan kadar işveren gözünden de ne kadar şeffaf olduğu tartışılır. Etkili özgeçmiş için olmazsa olmaz kriterler vardır. Bunlar; iş deneyimleri, referanslar, yabancı dil, erkek adaylar için mezuniyetin sonrasında en büyük engeli askerlik gibi..
Kendimizde eksik gördüklerimizi keşke dememek için yolun başında tamamlamak engel görünen ön yargılarımızdan arınmamızı sağlar. "Ben yeni mezunum, okudum da ne oldu bak işsizim." demek kendini suçluluk hissine kaptırmaya birebir ve yolun başında zor gördüğüne boğun eğmek, pes etmektir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra bulundukları topluma, çalışanlarına, çevrelerine, paydaşlarına, tüketicilerine ve devlete karşı birtakım sorumlulukları da üstlenmek zorundadırlar. İşletmelerin büyümeleri ve süreklilik arz etmelerinde bu sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sorumluklarını yerine getiren işletmeler toplum tarafından kabul görmenin yanında toplumun refah düzeyinin artmasına da katkı sağlarlar. İşletmelerin sorumlukları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ahlaki sorumlulukları ve işletmelerin çevreye karşı sorumluluklarıdır. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma karşı duyarlı davranmalarıdır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. Bu yüzden işletmeler karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı …

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

Çalışma hayatı kazanılan deneyimler veya maddi boyutla sınırlı kalmıyor. Kişi üzerinde oluşan baskın karakterler ilerleyen süreçte kariyere ilişkin sorunların doğmasına sebebiyet vermekte. Bu yazıda sıkça karşılaşılan kariyer sorunlarının tanımlamalarına yer vermek istedim. Ders notlarımdan edindiğim kesitleri diğer bir yazımda sizlerle paylaşacağım.

Çağımızın koşulları; çalışma ilişkilerinde ve biçimlerinde, hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından önemli değişiklikler yaratmıştır. Organizasyon yapılarından, çalışma saatlerine; iş güvencesinden, kariyer tercihlerine kadar birçok konuda geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşılmıştır. Konu bireysel açıdan ele alındığında; çalışanların kariyerleri ile ilgili yeni, bir takım güncel sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Kariyere ilişkin güncel sorunları şu şekilde belirtebiliriz.
1) Can Tavan Uluslar arası Çalışma Örgütünün(ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların %40’ını oluşturduğu, işsizli…

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.
Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?
Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıd…