Ana içeriğe atla

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.

Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?

Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıdır, mutluluk algıya göre değişir oldu. Koşullar ne kadar iyileştirilse de kişi yapmakta olduğu işten tatmin olamamakta çünkü koşullu ve şartlandırılmış bir yetkinlik ile çalışmaktadır. Herkes sevdiği ve mutlu olduğu bir işi yapmak ister ancak hayat hayaller dünyasına kota getirmiş ya da herkesçe bilinen kader algısını buraya da taşımıştır. 

Sizler ne yapmak istediğinizi kariyer haritanızda şekillendirirken doğru bildiğiniz yanlışlarınızı da göz önüne alıyor musunuz? Eleştiriye açık mısınız? Tehditler ve fırsatlarınız, güçlü ve zayıf yönlerinizi biliyor musunuz? Günü öldürmek için mi yoksa ileride hedeflerinize ulaşmak için mi çalışıyorsunuz?

"Bugün çalışıyorum ama dönerken kafamda deli sorular ben mutlu olamıyorum." dedikten sonra zora ki o işi yapıyorsak bu ihtiyaçtandır. Çağın gerektirdiği zorluklar bizleri tutarsızlaştırmakta ve huylarımız zamanla melankolik ruh haline dönüşmektedir. Unvanca üstünüz veyatta size bağlı çalışanınıza karşı tavrınız eleştirilemiyorsa orada ki yanlışın giderilmesi gerekir ama siz bunu yapamıyorsanız kişi bazında kayıplar yaşamaya mahkumsunuz. Burada gelişen olağan durumlar ilerleyen zamanlarda özelinizde de sizleri huzursuz edecektir. Kapalı kapılar ardında konuşulan gerçekler ya da sizlerin sakladığı bir takım düşünceler zamanla yeniden başlayacağınız rollerinizde olağan tutarsızlığı tekrar yaşatacaktır.

Sonuç olarak çalışma hayatındaki mutluluk geleneksel olmamakla birlikte kişi bazında değişkendir. Bilginin paylaşılır olması sizleri bir üst seviyeye taşır. Unutmayın herkesin yaptığı kendine değildir çünkü siz bu evrende yalnız değilsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra bulundukları topluma, çalışanlarına, çevrelerine, paydaşlarına, tüketicilerine ve devlete karşı birtakım sorumlulukları da üstlenmek zorundadırlar. İşletmelerin büyümeleri ve süreklilik arz etmelerinde bu sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sorumluklarını yerine getiren işletmeler toplum tarafından kabul görmenin yanında toplumun refah düzeyinin artmasına da katkı sağlarlar. İşletmelerin sorumlukları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ahlaki sorumlulukları ve işletmelerin çevreye karşı sorumluluklarıdır. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma karşı duyarlı davranmalarıdır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. Bu yüzden işletmeler karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı …

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

Çalışma hayatı kazanılan deneyimler veya maddi boyutla sınırlı kalmıyor. Kişi üzerinde oluşan baskın karakterler ilerleyen süreçte kariyere ilişkin sorunların doğmasına sebebiyet vermekte. Bu yazıda sıkça karşılaşılan kariyer sorunlarının tanımlamalarına yer vermek istedim. Ders notlarımdan edindiğim kesitleri diğer bir yazımda sizlerle paylaşacağım.

Çağımızın koşulları; çalışma ilişkilerinde ve biçimlerinde, hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından önemli değişiklikler yaratmıştır. Organizasyon yapılarından, çalışma saatlerine; iş güvencesinden, kariyer tercihlerine kadar birçok konuda geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşılmıştır. Konu bireysel açıdan ele alındığında; çalışanların kariyerleri ile ilgili yeni, bir takım güncel sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Kariyere ilişkin güncel sorunları şu şekilde belirtebiliriz.
1) Can Tavan Uluslar arası Çalışma Örgütünün(ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların %40’ını oluşturduğu, işsizli…