Ana içeriğe atla

1. Kurum İçi Girişimcilik Ve İnovasyon Konferansı

Günden güne gelişen ve küreselleşme ile büyümenin önü alınamazken, piyasaya atılım gösteren liderlerin doğduğu görülmektedir. Herkes iyi bir iş, sağlam kariyer taşı, uzun vadeli ve kaliteli yaşam potansiyeline sahip olmak ister.

Risk almak, rakiplerin getirdiği piyasa tehdidi kişi bazında girişimcilik için geri atmasına sebep olurken bugün devlet teşvikleri ve destek kredileriyle "Fikrin varsa lider sensin.". Girişimcilik için tanımdan çok tam ve net bir şey söylememiz mümkün değildir. Ancak girişimcilik özellikleri bireyin kendini tanıma noktasında farklılık gösterir ve kendince bir tanım imkanı sunar. Kelimenin ilk olarak orta çağda kullanılan ve iş yapan anlamı taşıyan "entreprendere" kelimesinden geldiği biliniyor. Yenilik ve üretkenlik, fikrin bir kalına girmesi de girişimciliktir. Kendi marka değerimizi ölçme fırsatını buluyoruz. Gelişim ve sonuç odaklı çalışma yetkinliği kazanırken yenilikçi yani inovasyon ile potansiyel iş gücünün dış çevre bağlantılarıyla bilgi alış verişinde geri besleme yöntemini sağlarız. 

Var olan pek çok ürünü farklılaştırarak daha kullanışlı hale getirirken, görmek istediğimizin dışında verimi ınovasyon çakrasında uygularız. Süreci doğru ve adım adım yönetebilmek beraberinde istediğimiz ötesinde fırsat kapılarını aralayacaktır. Kurumlar sürdürülebilirliklerini gelişen dünya ekonomisinde sınırlarını genişletmek isterler ve varlıklarını sürdürürken ister en iyi supervisor sizde olsun, ister sizin hammadde kaynaklarınız elinizde bulunsun unutmamalı ki kaynak kullandıkça ve işlendikçe zenginleşecek, değer kazanacaktır. Yetenek ve becerilerimiz de kendimizi geliştirdikçe, benliğimizin farkına vardıkça basmakalıp olurların ötesine geçilir. 

Kurum içi değişim, iş geliştirme ve fırsatların sunulduğu ASO Company sponsorluğunda düzenlenen 1.Kurum İçi Girişimcilik ve Inovasyon Konferansı cevabını aradığımız soruların insan kaynakları, iletişim, planlama, pazarlama gibi iş dünyasında farklı disiplinleri, akademisyenleri ve start-up liderlerini bir araya getiriyor. Etkinlik 2 Haziran 2016'da Atölye İstanbul'un sunacağı otantik ortamda gerçekleşecek. 

Etkinliğe dair detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra bulundukları topluma, çalışanlarına, çevrelerine, paydaşlarına, tüketicilerine ve devlete karşı birtakım sorumlulukları da üstlenmek zorundadırlar. İşletmelerin büyümeleri ve süreklilik arz etmelerinde bu sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sorumluklarını yerine getiren işletmeler toplum tarafından kabul görmenin yanında toplumun refah düzeyinin artmasına da katkı sağlarlar. İşletmelerin sorumlukları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ahlaki sorumlulukları ve işletmelerin çevreye karşı sorumluluklarıdır. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma karşı duyarlı davranmalarıdır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. Bu yüzden işletmeler karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı …

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

Çalışma hayatı kazanılan deneyimler veya maddi boyutla sınırlı kalmıyor. Kişi üzerinde oluşan baskın karakterler ilerleyen süreçte kariyere ilişkin sorunların doğmasına sebebiyet vermekte. Bu yazıda sıkça karşılaşılan kariyer sorunlarının tanımlamalarına yer vermek istedim. Ders notlarımdan edindiğim kesitleri diğer bir yazımda sizlerle paylaşacağım.

Çağımızın koşulları; çalışma ilişkilerinde ve biçimlerinde, hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından önemli değişiklikler yaratmıştır. Organizasyon yapılarından, çalışma saatlerine; iş güvencesinden, kariyer tercihlerine kadar birçok konuda geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşılmıştır. Konu bireysel açıdan ele alındığında; çalışanların kariyerleri ile ilgili yeni, bir takım güncel sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Kariyere ilişkin güncel sorunları şu şekilde belirtebiliriz.
1) Can Tavan Uluslar arası Çalışma Örgütünün(ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların %40’ını oluşturduğu, işsizli…

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.
Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?
Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıd…