Birey Ve İhtiyaç Döngüsü

Bireylerin dünya üzerinde kendilerini gerçekleştirme, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme eğilimleri vardır. İstekler, arzular, ihtiyaçlar insanın doğası gereği belli bir plan dahilinde sunulmuştur. Bunlara doğa kanunları ve kuralları diyebiliriz. Fırsatlar kadar tehdit oluşturan etmenleri, önündeki engelleri kaldırmak bireyin üzerine düşen yükümlülükler ve görevidir.
Ömür bir çizgi ve çentikler atılarak bölümlendirilmiş kategorilerden oluşur. Bu yazıda ele almak istediğim konu kişinin olağan durum karşısında kariyeri üzerindeki etkileri olup ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.

ihtiyaclar-hiyerarsisi-piramit

Yetenek ve becerilerimiz stoklarla sınırlıdır. Kişi ihtiyaçlarında zamanla gelişim göstererek kazanımlarını taçlandırır. Sınırlı kaynak kullanımı ile bir süre sonra durum karşısında kişi geri bildirim alamamaktadır.Başlangıç ve bitiş noktasında kariyer etkisi süreç içerisinde değişim gösterirken, gelişimin ve geliştirilebilirliği açık uçlu sorulara yanıtsız kalması kaçınılmazdır. Başlıklarımızdan birincisi;
1.) Fizyolojik İhtiyaçlar
Yeryüzünde insanın doğası sürekliliğini bozmaksızın bir halinde devam etmektedir. Kişi yeme, içme, barınma, uyuma gibi fizyolojik yaşamsal faaliyetlerini kendine yetecek kadarıyla almaya çalışır. Zamanla bu süre. dengesini yitirir. Faaliyetlerin değişim göstermesi kişinin karakter oluşum evresinde belirsizlik ve farklılıklara yol açtığı gözlemlenebilir.
2.) Güvenlik İhtiyacı
Aslında isteklerimiz sınırlanamaz ve gün geçtikçe yeni güncellemelere merakla ulaşmak isteriz. Çalışan ya da çalışmayan bireyler için gerçekleştirilebilir olgulara ulaşma çabası vardır. Sağlık ihtiyacı maddi ve manevi fizyolojik ihtiyacın getirisini kullanır. İstihdam kendini konumlandırmaktır ve bir şeylere sahip olma arzusu arkada bırakabileceği miras mizahını doğurur. Bugünün en güncel örneklerinden biri de evlenme programlarında rastlarız. Evin var mı? araban var mı? sigortalı işçi misin??? Benim gözümde mutluluk Lidya'dan geliyor. Bakınca isteklerimizin kendimizi koruyabilme de maddi kaynakların yetersiz kalması güvenlik açığını oluşturuyor.
3.) Sevgi Ve Aidiyet İhtiyacı
Hayatımıza giren kara kutunun  bu ihtiyacımızı körelttiği gözle görülebilir. Çağın insan kaynağı telefon, bilgisayar, internet gibi bilişim ve teknolojisine kendisini kaptırmış durumda. Sosyal çevremiz medya ile koşullu çünkü birebir iletişimi kesmekteyiz. Olumsuz yaklaşım sadece benim değil sizlerinde aynı şeyleri söyleyeceğiniz kanısındayım.
IMG-20151224-WA0000.jpg
İlişkileri güçlendiren kariyerist bir yaklaşımda çalışma ortamları sıklık gösterisi göze çarpmaktadır. Yaşamdan tat almak istiyorsanız mutlu olacağınız işi yapınız. Tercihleriniz ve hedefleriniz sizi olmak istediğiniz yere yönlendirecektir. Aile, iş arkadaşlıkları sektörler arası ilişkiler takım görevi üstlenmektedir. Kişiler arası etkileşim bu noktada bireylerin hissiyatını kuvvetlendirir.
4.) Saygınlık İhtiyacı
Netlik kazanan, bireyin uzun vadeli ihtiyaçlarından biriside saygınlıktır. Emek verdiğiniz işin karşılığını sözlü unvan ile hayatınızın şekillenmesinde kullanırsınız. Özgüven ve eşsiz birey olma egodan bağımsız olarak herkesten farklı olmaktır ve yaratılışınız da sizin kopyanız yoktur, altın bileziğiniz zihniniz ve düşüncelerinizdir.
5.)Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
Deneyimleriniz, yetenek ve becerileriniz ile ulaştığınız nirvanada üçüncü gözünüz sizi motive eden reel dünyanızın aslını konuşursak önceliği eleştiriye açık olmaktır. Empati kurabilen kişilerce diyaloglarda karmaşaya yol açan etnik unsurlar bir kenara bırakılabilir ancak saklamaktan çekinmediğimiz "EGO" nun gazabına uğrarız zaman zaman.
Ahlaki davranışlar  kültür farklılıkları, gelenek ve görenekler ile değişim gösterir, kültür çatışmasını çoğumuz yaşarız ve aynı dünyaların ayrı insanlarıyız ancak bunu bir ç0k etnik unsuru kendimizde şekillendirerek barındırdığımız sürece aşabiliriz.
Sektörel yetkinlik kişinin kendini ait olduğu yerde görmesiyle anlam kazanır. Başarı pozitif olarak gördüğümüz bizi belirleyici niteliktir. Hitap ve unvan sosyal çevreyi şekillendiren, sizi diğer gruplardan farklı yere koyan pozisyonunuzdur. Örneğin; insan kaynaklarında uzman yardımcılığından uzmanlığa geçiş küçük bir kesittir. Sosyal çevremizde bu durum herhangi bir zirve veya konferansta göze çarpar. Uzman ve direktör arasındaki farkı görenler için kendini gerçekleştirmede anlatmak istediğim daha belirleyici olacaktır.
Yazabileceğim yazılar yorumlara dayatılarak izlenimlerden oluşmaktadır. Yanılgılarımız, düşüncelerimiz altında yatan girişimci ruhumuz ve bastırılmış duygularımızı ön plana attığımız süre içerisinde istediklerimizin hayal olmadığı kanısındayım, hayal et ki gerçek olsun.
Teşekkürler :)
Gökhan Kocabıyık

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

BİZ SAÜ İKY