Ana içeriğe atla

Birey Ve İhtiyaç Döngüsü

Bireylerin dünya üzerinde kendilerini gerçekleştirme, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme eğilimleri vardır. İstekler, arzular, ihtiyaçlar insanın doğası gereği belli bir plan dahilinde sunulmuştur. Bunlara doğa kanunları ve kuralları diyebiliriz. Fırsatlar kadar tehdit oluşturan etmenleri, önündeki engelleri kaldırmak bireyin üzerine düşen yükümlülükler ve görevidir.
Ömür bir çizgi ve çentikler atılarak bölümlendirilmiş kategorilerden oluşur. Bu yazıda ele almak istediğim konu kişinin olağan durum karşısında kariyeri üzerindeki etkileri olup ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.

ihtiyaclar-hiyerarsisi-piramit

Yetenek ve becerilerimiz stoklarla sınırlıdır. Kişi ihtiyaçlarında zamanla gelişim göstererek kazanımlarını taçlandırır. Sınırlı kaynak kullanımı ile bir süre sonra durum karşısında kişi geri bildirim alamamaktadır.Başlangıç ve bitiş noktasında kariyer etkisi süreç içerisinde değişim gösterirken, gelişimin ve geliştirilebilirliği açık uçlu sorulara yanıtsız kalması kaçınılmazdır. Başlıklarımızdan birincisi;
1.) Fizyolojik İhtiyaçlar
Yeryüzünde insanın doğası sürekliliğini bozmaksızın bir halinde devam etmektedir. Kişi yeme, içme, barınma, uyuma gibi fizyolojik yaşamsal faaliyetlerini kendine yetecek kadarıyla almaya çalışır. Zamanla bu süre. dengesini yitirir. Faaliyetlerin değişim göstermesi kişinin karakter oluşum evresinde belirsizlik ve farklılıklara yol açtığı gözlemlenebilir.
2.) Güvenlik İhtiyacı
Aslında isteklerimiz sınırlanamaz ve gün geçtikçe yeni güncellemelere merakla ulaşmak isteriz. Çalışan ya da çalışmayan bireyler için gerçekleştirilebilir olgulara ulaşma çabası vardır. Sağlık ihtiyacı maddi ve manevi fizyolojik ihtiyacın getirisini kullanır. İstihdam kendini konumlandırmaktır ve bir şeylere sahip olma arzusu arkada bırakabileceği miras mizahını doğurur. Bugünün en güncel örneklerinden biri de evlenme programlarında rastlarız. Evin var mı? araban var mı? sigortalı işçi misin??? Benim gözümde mutluluk Lidya'dan geliyor. Bakınca isteklerimizin kendimizi koruyabilme de maddi kaynakların yetersiz kalması güvenlik açığını oluşturuyor.
3.) Sevgi Ve Aidiyet İhtiyacı
Hayatımıza giren kara kutunun  bu ihtiyacımızı körelttiği gözle görülebilir. Çağın insan kaynağı telefon, bilgisayar, internet gibi bilişim ve teknolojisine kendisini kaptırmış durumda. Sosyal çevremiz medya ile koşullu çünkü birebir iletişimi kesmekteyiz. Olumsuz yaklaşım sadece benim değil sizlerinde aynı şeyleri söyleyeceğiniz kanısındayım.
IMG-20151224-WA0000.jpg
İlişkileri güçlendiren kariyerist bir yaklaşımda çalışma ortamları sıklık gösterisi göze çarpmaktadır. Yaşamdan tat almak istiyorsanız mutlu olacağınız işi yapınız. Tercihleriniz ve hedefleriniz sizi olmak istediğiniz yere yönlendirecektir. Aile, iş arkadaşlıkları sektörler arası ilişkiler takım görevi üstlenmektedir. Kişiler arası etkileşim bu noktada bireylerin hissiyatını kuvvetlendirir.
4.) Saygınlık İhtiyacı
Netlik kazanan, bireyin uzun vadeli ihtiyaçlarından biriside saygınlıktır. Emek verdiğiniz işin karşılığını sözlü unvan ile hayatınızın şekillenmesinde kullanırsınız. Özgüven ve eşsiz birey olma egodan bağımsız olarak herkesten farklı olmaktır ve yaratılışınız da sizin kopyanız yoktur, altın bileziğiniz zihniniz ve düşüncelerinizdir.
5.)Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
Deneyimleriniz, yetenek ve becerileriniz ile ulaştığınız nirvanada üçüncü gözünüz sizi motive eden reel dünyanızın aslını konuşursak önceliği eleştiriye açık olmaktır. Empati kurabilen kişilerce diyaloglarda karmaşaya yol açan etnik unsurlar bir kenara bırakılabilir ancak saklamaktan çekinmediğimiz "EGO" nun gazabına uğrarız zaman zaman.
Ahlaki davranışlar  kültür farklılıkları, gelenek ve görenekler ile değişim gösterir, kültür çatışmasını çoğumuz yaşarız ve aynı dünyaların ayrı insanlarıyız ancak bunu bir ç0k etnik unsuru kendimizde şekillendirerek barındırdığımız sürece aşabiliriz.
Sektörel yetkinlik kişinin kendini ait olduğu yerde görmesiyle anlam kazanır. Başarı pozitif olarak gördüğümüz bizi belirleyici niteliktir. Hitap ve unvan sosyal çevreyi şekillendiren, sizi diğer gruplardan farklı yere koyan pozisyonunuzdur. Örneğin; insan kaynaklarında uzman yardımcılığından uzmanlığa geçiş küçük bir kesittir. Sosyal çevremizde bu durum herhangi bir zirve veya konferansta göze çarpar. Uzman ve direktör arasındaki farkı görenler için kendini gerçekleştirmede anlatmak istediğim daha belirleyici olacaktır.
Yazabileceğim yazılar yorumlara dayatılarak izlenimlerden oluşmaktadır. Yanılgılarımız, düşüncelerimiz altında yatan girişimci ruhumuz ve bastırılmış duygularımızı ön plana attığımız süre içerisinde istediklerimizin hayal olmadığı kanısındayım, hayal et ki gerçek olsun.
Teşekkürler :)
Gökhan Kocabıyık

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İşletmelerin Sorumlulukları

İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra bulundukları topluma, çalışanlarına, çevrelerine, paydaşlarına, tüketicilerine ve devlete karşı birtakım sorumlulukları da üstlenmek zorundadırlar. İşletmelerin büyümeleri ve süreklilik arz etmelerinde bu sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sorumluklarını yerine getiren işletmeler toplum tarafından kabul görmenin yanında toplumun refah düzeyinin artmasına da katkı sağlarlar. İşletmelerin sorumlukları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ahlaki sorumlulukları ve işletmelerin çevreye karşı sorumluluklarıdır. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma karşı duyarlı davranmalarıdır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. Bu yüzden işletmeler karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı …

Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar

Çalışma hayatı kazanılan deneyimler veya maddi boyutla sınırlı kalmıyor. Kişi üzerinde oluşan baskın karakterler ilerleyen süreçte kariyere ilişkin sorunların doğmasına sebebiyet vermekte. Bu yazıda sıkça karşılaşılan kariyer sorunlarının tanımlamalarına yer vermek istedim. Ders notlarımdan edindiğim kesitleri diğer bir yazımda sizlerle paylaşacağım.

Çağımızın koşulları; çalışma ilişkilerinde ve biçimlerinde, hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından önemli değişiklikler yaratmıştır. Organizasyon yapılarından, çalışma saatlerine; iş güvencesinden, kariyer tercihlerine kadar birçok konuda geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşılmıştır. Konu bireysel açıdan ele alındığında; çalışanların kariyerleri ile ilgili yeni, bir takım güncel sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Kariyere ilişkin güncel sorunları şu şekilde belirtebiliriz.
1) Can Tavan Uluslar arası Çalışma Örgütünün(ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların %40’ını oluşturduğu, işsizli…

Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?

Kariyer basamakları bizlerin okul dönemlerinden başlayarak öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen süreçte çalışma hayatına girerek devam eden süreçtir ve kişi bu süreçleri atlatırken başından geçen bir takım olaylarla kendine bir plan dahilinde yol çizmektedir.
Çalışma hayatı çok çalkantılı ve apayrı bir dünyadır. Sizler çalışırken yaptığınız işten mutlu musunuz diye sorsam buna kimilerimiz evet kimilerimiz hayır diyecektir. Zamanın getirdiği ve yeni yüzyılın çalışma koşulları insanları tatminsizliğe doğru sürüklemektedir. İnsan mutlu olamadığı işi ne kadar sürdürebilir? Ne kadar daha buna göz yumabilir?
Blog çalışmalarımda konuya göre araştırmalar yaparken, zaman zaman bir araya gelip konuştuğum arkadaş gruplarımdan, tanıştığım kişilerden ya da sorunlarını dinlediğim kişilerden notlar alıyorum. Bu yazımda üzerinde durduğum konu "Çalışma Hayatında Mutluluk Geleneksel Midir?" ve yazımızı hazırlarken görüştüğümüz kişilerin yanıtlarından çoğunluğu geleneksel olan çalışma hayatıd…